Zátka nádrže

5.40 

Diskutujte v rámci slušného správania.