Reťaz – Česká výroba 207/210 – 88 čl.

5.50 

Diskutujte v rámci slušného správania.