Bowden plynu na rýchlopal

2.30 

Diskutujte v rámci slušného správania.